Nieuwe caarte van Kaap de Goede Hoop [New map of the Cape of Good Hope]