The American stationer v. 13 Jan./June 1883

[Redman & Kenny, 1873
Part of: The American stationer