The American stationer v. 7 1879

[Redman & Kenny, 1873
Part of: The American stationer