Cover design and typography by Ladislav Sutnar; drawing on title page by Zdenĕk Kratochvíl for Obráceni kapitána Brassbounda ...