The American stationer v. 6 1878

[Redman & Kenny, 1873
Part of: The American stationer