The American stationer v. 8 1880

[Redman & Kenny, 1873
Part of: The American stationer